Vietnam War raw combat footage: Tay Ninh battlefield 1966-1967 (Tây Ninh vào Đông-Xuân)Source: “Xưởng phim giải phóng”

Đây là những thước phim quý giá quay lại cảnh du kích Tây Ninh chống càn thằng lợi vào đông xuân 1966-1967, diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí. Tù binh VNCH bị bắt được giáo dục tại chỗ và trả tự do sau đó.
—————————————————————-
This footage shows a typical battle between National Liberation Front (NLF) guerrillas and US troops in 1966-1967 period.
/a>