Vietnam War raw combat footage: Tay Ninh battlefield 1966-1967 (Tây Ninh vào Đông-Xuân)Source: “Xưởng phim giải phóng”

Đây là những thước phim quý giá quay lại cảnh du kích Tây Ninh chống càn thằng lợi vào đông xuân 1966-1967, diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí. Tù binh VNCH bị bắt được giáo dục tại chỗ và trả tự do sau đó.
—————————————————————-
This footage shows a typical battle between National Liberation Front (NLF) guerrillas and US troops in 1966-1967 period.
/a>

2 thoughts on “Vietnam War raw combat footage: Tay Ninh battlefield 1966-1967 (Tây Ninh vào Đông-Xuân)

  1. Wayne Lockhaven says:

    @megabikevn Đúng đấy, thế nên người ta đặt tên con chó là Nixon và Johnson. Những kẻ độc ác mới ngang nhiên nhảy vào đất nước của một dân tộc khác để chiếm đóng

Leave a Reply