Vietnam War footage: Tet Offensive 1968 | Combat in Hue City and Central Vietnam | Chuyện Mưa MâyVietnam War footage: Tet Offensive 1968 | Combat in Hue City and Central Vietnam
Song: Chuyện Mưa Mây
Composer Phạm Chính Đông
Singer Trường Vũ
/a>